top of page

PERSONVERNERKLÆRING

​Denne personvernerklæringen forteller hvordan Ryeng Anlegg AS gjennom nettstedet www.ryenganlegg.no samler inn og behandler personopplysninger.
 

Ryeng Anlegg AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Ryeng Anlegg AS har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ryeng Anlegg AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.


Personvernopplysninger

For å behandle en forespørsel fra deg via nettstedet vårt (kontaktskjema), så trenger vi ditt navn, epost og telefonnummer. Dette er nødvendig for oss slik at vi kan svare på din forespørsel på en effektiv måte. Vårt formål med innhenting av disse personopplysningene er kun for å kontakte deg i henhold til din forespørsel.


 

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som ryenganlegg.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til ryenganlegg.no -  dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.


 

Sikkerhet

Ryeng Anlegg AS har gode rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Ryeng Anlegg AS bruker Wix som nettside-leverandør. Wix er en internasjonal aktør på levering av nettside-løsninger og har svært solid sikkerhet på alt vedrørende GDPR. Klikk her for å lese Wix sin personvernerklæring for mer informasjon om hvordan de håndterer og lagrer personopplysninger som du legger igjen på en Wix nettside:
https://support.wix.com/en/about-wix/about-us
https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr


 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du for eksempel slipper å godta eller avslå informasjonskapsler neste gang du besøker nettsiden.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettstedet grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering og anonym analyse av trafikk og bruk av nettstedet.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere.

Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt behandlingsgrunnlag for dette er av berettiget interesse. (GDPR art. 6 f).

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til eventuelle analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden.

Slik kan du unngå informasjonskapsler

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger.

Analyse

Ryeng Anlegg AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Ryenganlegg.no til analyse.
 

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Personopplysninger til tredjepart

Ryeng Anlegg AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles med andre hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke.
 

Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside.


 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Ryeng Anlegg AS skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss:

Epost

 

Postadresse:

Ryeng Anlegg AS

Kitdalveien 1199

9046 Oteren


 

bottom of page